top of page

Czym się zajmujemy

Corporate & commercial

Prawo korporacyjne i komercyjne

Bankowość i finanse

Dochodzenia biznesowe

Administracja przedsiębiorstwa

Założenie spółki

Umowy handlowe

Nieruchomości komercyjne

Transakcje korporacyjne

Ochrona danych

Franczyza

Własność intelektualna

Licencje i marki

Media i rozrywka

Nieruchomości mieszkalne

Umowy wspólników i spory pomiędzy wspólnikami

Prawo sportowe

Inwestycje w startupy

Technologia

Znaki towarowe

Przestępstwa finansowe i gospodarcze

Zgodność z przepisami i dochodzenia w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Zarządzenia o zabezpieczeniu i przepadku mienia

Zamrożenie i zamknięcie rachunku bankowego

Zgodność z przepisami i dochodzenia w zakresie łapówkarstwa i korupcji

Kartele, konkurencja i przeciwdziałanie praktykom antymonopolowym

Konfiskata gotówki

Odzyskiwanie i konfiskata mienia w sprawach cywilnych

Oszustwo cywilne

Przestępstwa wynikające z ustawy o spółkach

Konfiskata

Dochodzenia w sprawie oszustw korporacyjnych

Odwołania w sprawach karnych

Cyberprzestępczość i kradzież danych

Naloty o świcie i przeszukania

Oszustwa pracownicze

Ekstradycja

Dochodzenia FCA

Sankcje finansowe

Nakazy przepadku

Obrona w sprawach o oszustwo

Oszustwa i przestępstwa "białych kołnierzyków’’

Wykorzystywanie informacji poufnych i manipulacje/nadużycia na rynku

Przestępczość międzynarodowa

Wywiady dochodzeniowe z zachowaniem ostrożności

Pranie pieniędzy

Postępowanie z oskarżenia prywatnego

Dochody z przestępstwa

Dochodzenia i ścigania prowadzone przez SFO

Dochodzenia i postępowania podatkowe 

Niewyjaśnione zlecenia/nakazy majątkowe

Rozwiązywanie sporów & postępowanie cywilne

Alternatywne metody rozwiązywania sporów

Arbitraż, orzekanie i mediacja

Spory bankowe i finansowe

Spory dotyczące własności przedsiębiorstwa/firmy

Spory sądowe w sprawach gospodarczych

Spory budowlane

Spory dotyczące usług finansowych

Franczyza

Oszustwa, nadużycia i dochodzenia finansowe

Spory dotyczące własności intelektualnej

Spory informatyczne

Niewypłacalność i upadłość

Spory ubezpieczeniowe

Mediacja

Postępowanie sądowe w sprawach offshore ( spółki zarejestrowanej w raju podatkowym bądź zagranicą)

Spory w spółkach osobowych/partnerskich

Rozwiązywanie sporów dotyczących nieruchomości

Zarządzanie reputacją

Spory dotyczące udziałowców i joint venture (wspólnego przedsiębiorstwa)

Prawo regulacyjne

Przeciwdziałanie łapówkarstwu i korupcji

Obrona biznesu

Zgodność z istniejącymi przepisami prawnymi

Ochrona konsumentów i standardy handlowe

Środowisko

Regulacje usług finansowych

Pracownicy służby zdrowia

Zdrowie i bezpieczeństwo

Licencjonowanie, hotelarstwo i rekreacja

Zawodowe sprawy dyscyplinarne

Obrona w sprawach karnych

Skargi na policję

Ograniczenie karne i konfiskata

Cyberprzestępczość i kradzież danych

Naloty o świcie i przeszukania

Obrona w postępowaniu karnym

Przestępstwa narkotykowe

Ekstradycja

Przestępczość międzynarodowa

Składanie oświadczeń, że nie należy wnosić oskarżenia/zarzutów

Pranie pieniędzy

Morderstwo i zabójstwo/ nieumyślne spowodowanie śmierci

Przestępstwa przeciwko osobie

Doradztwo i reprezentacja na posterunku policji

Postępowanie z oskarżenia prywatnego

Dochody z przestępstwa

Wykroczenia drogowe

Przestępstwa seksualne

Sport

Ofiary i świadkowie przestępstw

Criminal defence
Dispute resolution
Regulatory
Financial & business crime
bottom of page